Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”

Opublikowano w 25 maja 2016 przez admin

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) we Wrocławiu zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami”.  Spotkanie będzie dotyczyć dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych i odbędzie się 1 czerwca 2016 roku.

Podczas każdego ze spotkań zostaną przedstawione możliwości pozyskania dotacji przez organizacje pozarządowe z województwa dolnośląskiego. Pracownicy PIFE omówią założenia wsparcia, przewidzianego zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również programów krajowych oraz środków Samorządu Województwa.
Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. Udział jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sale, w których odbędą się spotkania, są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.
Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy reprezentowanej instytucji.

 Powrót do Aktualności →