Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Stowarzyszenie TuRazem zaprasza na bezpłatny kurs szkoleniowy „v4visibility”

Opublikowano w 15 maja 2013 przez admin

Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej TuRazem organizuje kurs szkoleniowy, który dotyczy promowania inicjatyw młodzieżowych i pracy organizacji pozarządowej.

Kurs odbędzie się w dniach 10.06-18.06.2013 w Szklarskiej Porębie.

Zakwaterowanie i wyżywienie opłacone jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Młodzież w Działaniu. Uczestnicy otrzymają 70% zwrotów kosztów dojazdu (z Wrocławia na miejsce projektu)

Warunki uczestnictwa:

  • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • otwartość na inne kultury, gotowość do pracy w grupie międzynarodowej;
  • podstawowe kompetencje komputerowe;

Nie ma limitu wieku, jednak pierwszeństwo będą mieli wolontariusze, liderzy w społecznościach lokalnych, pracownicy młodzieżowi, osoby zainteresowane pracą w organizacji pozarządowej.

Pierwszeństwo będą miały osoby, które chciałyby także podzielić się swoją wiedzą i pasjami (np. prowadząc wybrany warsztat).

Uczestnicy otrzymają certyfikat, potwierdzający zdobyte umiejętności i wiedzę.

Zgłoszenia, zawierające imię, nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia, a także krótką informację o sobie i swoich zainteresowaniach oraz motywacji do wzięcia udziału w kursie,
prosimy wysłać na adres: v4visibility@gmail.com. Pod tym adresem można uzyskać więcej informacji o warunkach uczestnictwa oraz szczegółowy program warsztatów.

Więcej informacji na temat programu, a także relacje z poprzednich projektu, dostępne są na stronach Stowarzyszenia: www.turazem.pl; www.facebook.com/TuRazem.Powrót do Aktualności →