Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Studium Animacji Społecznej w Oławie

Opublikowano w 9 maja 2013 przez admin

Studium Animacji Społecznej to program skierowany do młodych ludzi, w wieku 18-30 lat, aktywnych społecznie lub chcących taką aktywność podjąć na terenie Ziemi Oławskiej. SAS to autorskie seminaria dla osób, które potrzebują konkretnych narzędzi związanych z animacją społeczną, rozwojem lokalnym i pracą projektową.

Studium Animacji Społecznej to cykl szkoleniowy, składający się z 7 spotkań warsztatowych z zakresu:

  •     diagnoza potrzeb społeczności oławskiej
  •     budowanie strategii dla społeczności lokalnych
  •     angażowanie wolontariuszy, budowanie zespołu, networking
  •     fundrising
  •     zarządzanie relacjami w otoczeniu społecznym
  •     metodyka zarządzanie projektem
  •     specyfika zarządzania wybranymi typami projektów
  •     kierowanie zespołem i komunikacja w grupie
  •     rozwój osobistych kompetencji przywódczych

Wszystkie warsztaty będą realizowane w oparciu o najnowsze metody pracy grupowej: ćwiczenia, gry, zabawy, symulacje, ustawienia systemowe, psychodramę, analizy przypadków, mini-wykład, praca w grupach, dyskusja, informacje zwrotne i inne. A więc zajęcia prowadzone będą w oparciu o metodę uczenia przez doświadczanie, z silną orientacją na praktykę, zmianę i nabywanie umiejętności. Podstawą zajęć jest autorska metodyka i 12 letnie doświadczenie Instytutu Edukacji Społecznej oraz kadry trenerskiej w zakresie animacji społecznej, pracy w lokalnym środowisku, zarządzania projektami oraz pracy z grupami trenerów i animatorów.

Więcej informacji: http://ies.org.pl/?p=1071Powrót do Aktualności →