Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szczegółowe zasady korzystania ze wsparcia w zakresie promocji

UWAGA: warto przeczytać! Zgodnie z naszym regulaminem:

   14.   Zasady korzystania z promocji

 • Centrum umożliwia Beneficjentom promowanie swoich działań poprzez korzystanie z różnych form informacji i promocji:
  • Newsletter;
  • Strona internetowa Centrum;
  • Profil Centrum na Facebooku;
  • Tablica ogłoszeń w holu Centrum;
  • Stojaki i dodatkowe miejsce na ulotki w holu Centrum;
  • Partnerstwo Centrum przy organizacji wybranych wydarzeń – Centrum wspiera Beneficjentów przy realizacji wybranych wydarzeń; warunki partnerstwa ustalane są indywidualnie z Koordynatorem Centrum;
  • Możliwość promocji podczas wydarzeń, których współorganizatorem jest Centrum.
 • Newsletter wysyłany jest w środy. Aby zamieścić ogłoszenie w newsletterze, należy przesłać (najpóźniej do środy do godz. 10.00) na adres e-mailowy Centrum: biuro@sektor3.wroclaw.pl gotową, kilkuzdaniową zapowiedź wydarzenia, zawierającą podstawowe informacje. Do ogłoszenia należy załączyć logotyp Organizacji lub wydarzenia
  w formacie JPG. Dodatkowo można załączyć inne pliki, np. szczegółowy program, ankietę zgłoszeniową, plakat informacyjny lub link zewnętrzny.
 • Pracownicy sekretariatu Centrum nie prowadzą zapisów na szkolenia/wydarzenia organizowane przez współpracujących Beneficjentów ani nie udzielają informacji o nich, nawet jeśli mają miejsce w siedzibie Centrum. Organizator takiego szkolenia/wydarzenia jest odpowiedzialny za przyjmowanie zapisów, telefoniczne informowanie uczestników
  o zakwalifikowaniu i zmianach w terminach spotkań. Wszelkie informacje skierowane do
 • uczestników wydarzenia, szczególnie telefon kontaktowy Beneficjenta, Organizator ma obowiązek umieścić na plakacie lub w ogłoszeniu.
 • Zabronione jest (bez uzgodnienia z Centrum) podawanie przez Beneficjenta numeru telefonu do sekretariatu Centrum na własnych materiałach promocyjnych oraz
  w Internecie. Centrum nie będzie (chyba, że postanowi się inaczej) udzielać żadnych informacji  odnośnie szkoleń/wydarzeń organizowanych/prowadzonych przez Beneficjenta.
 • Pracownicy Centrum nie odpowiadają za brak informacji ze strony Organizatora wydarzenia.
 • Centrum ma prawo odmówić promocji wydarzeń budzących kontrowersje społeczne, politycznych, religijnych, bądź propagującym np. skrajne ideologie, szerzące nietolerancję lub rasizm itp.
 • Centrum nie promuje zewnętrznych zbiórek funduszy i działań odpłatnych Beneficjentów.

Pełną treść regulaminu Centrum SEKTOR3 znajdziesz w zakładce: ZACZNIJ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ