Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenia dla ngo: Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań – konkursy na 2019 rok

Opublikowano w 18 marca 2019 przez Ula Bandurowska

Zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Zmiany? Jesteśmy na bieżąco!”. W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy szkolenia dla przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych z zakresu nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań dot. zlecania i realizacji zadań publicznych.

Terminy do wyboru:
27.03.2019r. (tj. środa), godz. 17.00 – 20.00
28.03.2019r. (tj. czwartek), godz. 17.00 – 20.00
30.03.2019r. (tj. sobota), godz. 10.00 – 13.00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Chętnych prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 22.03.2019r.

UWAGA!
Pierwszeństwo udziału w szkoleniach będą miały organizacje pozarządowe, które obecnie realizują zadania publiczne Gminy Wrocław. Liczba miejsc jest ograniczona.

Program szkolenia: 

1. Omówienie elementów druku oferty

· Jak przygotować ofertę : opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów
· zasady konstrukcji budżetu zadania.

2. Umowa realizacji zadania publicznego:

· zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
· przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
· prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
· rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
· procedura zwrotu dotacji,
· inne wymogi wprowadzone przez umowę,
· załączniki do umowy.

3. Sprawozdanie z realizacji zadania:

· Elementy sprawozdania,
· Sprawozdanie częściowe i końcowe,
· Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
· Rozliczenie rezultatów
· Złączniki do sprawozdania,

4. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

Osoba prowadząca: Artur Gluziński

Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Praktyk, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Uczestniczy w ocenie projektów finansowanych z funduszy UE oraz składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.Powrót do Aktualności →