Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Jak efektywnie współpracować z biznesem?

Opublikowano w 23 marca 2015 przez admin

Termin: 10-11.04.2015 godz. 9.30-16.00 (szkolenie dwudniowe).
Zgłoszenia
poprzez wypełnienie formularza (do dnia 01.04.2015 r.).

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Program szkolenia:
· Dlaczego warto współpracować z biznesem?
· Cykl współpracy – pierwszy kontakt, oferta, przeprowadzenie projektu, zakończenie projektu
· Jak docierać do partnerów?
· Jak się efektywnie komunikować?
· Jak zarządzać realizowanym wspólnie projektem?
· Społecznie Odpowiedzialny Biznes

Prowadzący: Stanisław Skórski – wieloletni działacz społeczny. Obecnie jest prezesem fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu (www.akademiaodpowiedzialnosci.pl), która wspiera podnoszenie komptencji NGO oraz współpracą na linii NGO/Biznes. Organizator licznych projektów społecznych takich jak: Innowacyjne NGO, Akademia Rozwoju Lidera Społecznego czy konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu. Pomaga organizacjom pozarządowym w poprawie efektywności w relacjach z biznesem.Powrót do Aktualności →