Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Konstruowanie budżetu projektu

Opublikowano w 12 września 2014 przez admin

Zapraszamy 26-09-2014 w godzinach 9.30 do 13.30.

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej zamieszkałe we Wrocławiu.

Zakres szkolenia:
– wprowadzenie do tematyki zarządzania finansami w NGO
– omówienie różnych wzorów budżetów
– omówienie zakresu kosztów kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych
– praca warsztatowa

Prowadząca:
Agnieszka Cisowska-Szul – posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, np. IW Equal, PO KL, FIO, fundusze gminne, samorządowe, rządowe.

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy do 21 września 2014.Powrót do Aktualności →