Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: NGO bez barier, czyli jak zapewnić dostępność działań organizacji pozarządowych dla osób ze szczególnymi potrzebami?

Opublikowano w 8 czerwca 2020 przez Ula Bandurowska

Termin: 08.07.2020r., godz.16.00 – 20.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie zostanie zrealizowane stacjonarnie w Centrum Sektor 3 przy zapewnieniu wszelkich środków ostrożności i zachowaniu zasad bezpieczeństwa. 

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 30.06.2020r.

Program szkolenia:

1. Kim są osoby ze szczególnymi potrzebami i dlaczego działania organizacji pozarządowych powinny być dla nich dostępne?
Ta część szkolenia będzie zrealizowana w formie symulacji różnych niepełnosprawności, w trakcie których Uczestnicy i Uczestniczki będą mogli osobiście doświadczyć barier, jakie mogą wystąpić w codziennym funkcjonowaniu osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Obowiązki NGO w zakresie zapewnienia dostępności
W tej części Uczestnicy i Uczestniczki dowiedzą się, jakie obowiązki mają organizacje pozarządowe w zakresie dostępności w świetle Ustawy o dostępności cyfrowej z dn. 4 kwietnia 2019r. oraz Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dn. 19 lipca 2019r. Pozyskana wiedza zostanie zweryfikowana i utrwalona w formie ćwiczeń.

3. Jak dbać o dostępność architektoniczną, informacyjno – komunikacyjną i cyfrową w organizacji pozarządowej?
W ostatniej część szkolenia Uczestnicy i Uczestniczki poznają praktyczne wskazówki do dostosowania działań własnych organizacji dla osób o szczególnych potrzebach; przećwiczą opisów alternatywnych oraz tekstów w języku łatwym w czytaniu i rozumieniu.

liczba uczestników/uczestniczek: 12 osób

Osoba prowadząca: Małgorzata Franczak
Trenerka, specjalistka ds. zarządzania rehabilitacją, politolożka; koordynatorka i realizatorka działań w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności ; autorka raportów i artykułów z zakresu polityki społecznej, problematyki osób z niepełnosprawnościami i wdrażania Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami; dyrektorka merytoryczna w Fundacji Eudajmonia; członkini Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; była Pełnomocnik PWSZ w Wałbrzychu ds. studentów z niepełnosprawnościami; Wolontariuszka Roku 2012 Amnesty International; pasjonatka reportażu literackiego i Sudetów.

Uwaga!
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach określonymi w Regulaminie Centrum Sektor 3.
Aktualna oferta szkoleń znajduje się w aktualnościach oraz w kalendarzu szkoleń.

 Powrót do Aktualności →