Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SZKOLENIE: Obowiązki organizacji pozarządowej związane z zakończeniem roku

Opublikowano w 2 grudnia 2015 przez admin

Termin: 16.12.2015 godz. 9.30-16.00
Zapisy: poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 09.12.2015r.).

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Program szkolenia:

1. Obowiązki wobec ZUS.

2. Obowiązki wobec urzędu skarbowego.

3. Sprawozdania finansowe:

– Uregulowania prawne dotyczące sprawozdań finansowych organizacji pozarządowej.

– Nowelizacja  ustawy o rachunkowości w 2014 i w 2015 r.

– Cztery rodzaje jednostek wg ustawy o rachunkowości.

4. Omówienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnych – dla jednostek mikro wraz z warsztatem dot. sporządzania sprawozdań (w tym jednostka nie prowadząca działalności oraz sprawozdanie Organizacji Pożytku Publicznego).

7. Podatki w organizacjach pozarządowych.

8. Wypełnianie CIT-8.

9. Warsztat dot. sporządzenia CIT.

Prowadzący: Marcin Babiuch– Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów. Powrót do Aktualności →