Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych

Opublikowano w 28 września 2015 przez admin

Termin: 14-15.10.2015 r. godz. 9.30-16.00 (środa-czwartek)
Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 06.10.2015 r.).

Uczestnicy: 
przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).(do dnia 06.10.2015 r.)

 

Program szkolenia:
1. ABC ochrony danych osobowych. Przybliżenie materii ochrony danych osobowych. 3. Zgłoszenie zbioru danych do GIODO.
4. Przetwarzanie danych w zbiorze.
5. Stosowanie ustawy.
6. Rodzaj danych osobowych: a. Dane zwykłe. b. Dane sensytywne – dane wrażliwe.
8. Administrator Danych i Procesor
10. GIODO – zadania; kompetencje.
11. Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym – uwagi szczegółowe.
12. Polityka kluczy i instrukcja obiegu dokumentów uwagi szczegółowe.
13. Polityka prywatności.
14. Umowy powierzenia i podpowierzenia danych osobowych
15. Kontrola zabezpieczeń obszaru przetwarzania danych osobowych
16. Najczęściej ujawnione nieprawidłowości w trakcie audytu
17. Naruszenia u.o.d.o.
18. Omówienie wymaganych dokumentów – Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Charakter prawny i cel dokumentów.
19. Polityka prywatności. Charakter prawny i cel dokumentu.
20. Polityka kluczy.
21. Okres retencji danych.Powrót do Aktualności →