Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie online: Przygotowanie sprawozdania finansowego dla ngo – zmiany w ustawie o rachunkowości

Opublikowano w 17 lutego 2022 przez Ula Bandurowska

Termin: 03.03.2022r., godz. 16.00 – 20.00

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną szkolenie zostanie zrealizowane w formie online – poprzez platformę Google Meet.

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest złożenie porozumienia o współpracy z Centrum Sektor 3.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 25.02.2022r.

Program szkolenia:

1. Podstawy sprawozdań finansowych dla NGO wg ustawy o rachunkowości i ustawy opp.
2. Możliwości dotyczące sprawozdań finansowych NGO
3. Omówienie sprawozdań dla NGO bez i z działalnością gospodarczą.
4. Sposób sporządzenia sprawozdań, plik xml, polityka rachunkowości.
5. Podpis oraz wysyłka sprawozdań do KAS i KRS.
6. Nowe uregulowania dotyczące sprawozdań finansowych w 2022 oraz zapowiadane zmiany na 2023 rok.

Osoba prowadząca: Marcin Babiuch
Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów.

Szkolenie finansowane z budżetu Gminy Wrocław w ramach projektu pn. „Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3”.

Uwaga!
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach określonymi w Regulaminie Centrum Sektor 3.
Aktualna oferta szkoleń znajduje się w aktualnościach oraz w kalendarzu szkoleń.

 Powrót do Aktualności →