Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Podstawy prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych

Opublikowano w 24 lutego 2017 przez Ula Bandurowska

Termin: 08-09.03.2017r. godz. 15.00 – 20.00

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia do trzech lat od daty rejestracji/zawiązania.

Uwaga!
W miarę dostępności miejsc możliwe wzięcie udziału w szkoleniu dla organizacji działających powyżej 3 lat od daty rejestracji/zawiązania.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 03.03.2017 r.

Program szkolenia:

1. Sposób prowadzenia księgowości w organizacjach.
2. Uregulowania prawne prowadzenia księgowości w organizacji.
3. Przychody i koszty w organizacjach pozarządowych.
5. Polityka rachunkowości – elementy składowe.
6. Omówienie techniki księgowania „papierowo” i komputerowo.
7. Dokumenty księgowe i podstawowe operacje księgowe w organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej.
8. Sposoby wyodrębniania operacji gospodarczych przy realizacji projektów.
9. Inwentaryzacja.
10. Uregulowania prawne dotyczące sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych (możliwości dotyczące sprawozdań).
– Nowelizacje ustawy o rachunkowości w 2014 r. i w 2015 r. oraz w 2016 r. i zmiany dla NGO
– Jednostka mikro wg ustawy o rachunkowości i sprawozdanie za 2016 r.
– Nowe sprawozdanie finansowe za 2017 r.
11. Omówienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnych.
12. Ewidencja uproszczona nowość od 2016 r.
13. Rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób prawych – CIT-8.
14. Działania odpłatne a VAT w organizacji pozarządowej.
15. Podstawowe obowiązki organizacji – wobec ZUS i urzędu skarbowego.

 

Prowadzący: Marcin Babiuch

Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów.Powrót do Aktualności →