Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Podstawy prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych

Opublikowano w 3 października 2016 przez admin

Termin: 18-19.10.2016r. godz. 15.00 – 20.00

Szkolenie skierowane jest organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia do trzech lat od daty rejestracji/zawiązania.

Uwaga!
W miare dostępności miejsc możliwe wzięcie udziału w szkoleniu dla grup inicjatywnych / organizacji działających powyżej 3 lat od daty zawiązania / rejestracji.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 12.10.2016 r.

 

Program szkolenia:
1. Sposób prowadzenia księgowości w organizacjach.
2. Uregulowania prawne prowadzenia księgowości w organizacji.
3. Przychody i koszty w organizacjach pozarządowych.
5. Polityka rachunkowości – elementy składowe.
6. Omówienie techniki księgowania „papierowo” i komputerowo.
7. Dokumenty księgowe i podstawowe operacje księgowe w organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej.
8. Sposoby wyodrębniania operacji gospodarczych przy realizacji projektów.
9. Inwentaryzacja.
10. Uregulowania prawne dotyczące sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych (cztery możliwości dotyczące sprawozdań).
– Nowelizacje ustawy o rachunkowości w 2014 r. i w 2015 r. oraz planowane zmiany dla NGO w kolejnym roku.
– Jednostka mikro wg ustawy o rachunkowości.
11. Omówienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnych.
12. Ewidencja uproszczona nowość od 2016 r.
13. Rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób prawych – CIT-8.
14. Podstawowe obowiązki organizacji – wobec ZUS i urzędu skarbowego.

 

Prowadzący: Marcin Babiuch

Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów.Powrót do Aktualności →