Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Podstawy prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej

Opublikowano w 2 marca 2016 przez admin

Termin szkolenia: 16-17.03.2016 r. godz. 15.00-20.00
Szkolenie skierowane jest do:
organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia do trzech lat od daty rejestracji/zawiązania.
Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego do dnia 09.03.2016 r.


Program szkolenia:
Przychody i koszty w organizacjach pozarządowych.
Polityka rachunkowości – elementy składowe.
Omówienie techniki księgowania „papierowo” i komputerowo.
Podstawowe operacje księgowe w organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej. Sposoby wyodrębniania operacji gospodarczych przy realizacji projektów.
Inwentaryzacja.
Uregulowania prawne dotyczące sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych. Omówienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnych.
Ewidencja uproszczona nowość w 2016 r.
Rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób prawych – CIT-8.
Podstawowe obowiązki organizacji – wobec ZUS i urzędu skarbowego.

Prowadzący: Marcin Babiuch
Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów.Powrót do Aktualności →