Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Pozytywne zarządzanie zmianą w organizacji nonprofit

Opublikowano w 9 lutego 2017 przez Ula Bandurowska

Termin: 22.02.2017 r. godz. 17:00-20:00

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia do trzech lat od daty rejestracji/zawiązania.
Uwaga!
W miarę dostępności miejsc możliwe wzięcie udziału w szkoleniu dla grup inicjatywnych / organizacji działających powyżej 3 lat od daty zawiązania / rejestracji.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 17.02.2017 r.

Strach przed nieznanym, brak informacji, obawa przed porażką, brak dostrzegalnych korzyści to tylko jedne ze źródeł oporu wobec zmiany.

To szkolenie ma na celu wskazanie roli oraz przedstawienie najważniejszych założeń pozytywnego zarządzania zmianą.

Przyjrzymy się etapom rozwoju organizacji i związaną z nimi potrzebą zmiany.
Przeanalizujemy czynniki wpływające na opór wobec zmiany, a następnie przyjrzymy się kluczowym aspektom zarządzania organizacją nonprofit, które na każdym poziomie organizacji bezpośrednio powiązane są z omawianym zagadnieniem.

Uwagę poświęcimy również roli komunikacji wewnętrznej (IC) w budowaniu wzajemnego zaufania, zaangażowania i współdziałania podczas całego procesu zmiany. Spotkanie zakończymy krótkimi warsztatami praktycznymi.

Jakie są najczęstsze przyczyny zmiany w organizacji nonprofit?
Co niesie ze sobą zmiana?
Jak motywować niezmotywowanych w organizacji nie nastawionej na zysk?
Jak budować zaufanie, zaangażowanie i współdziałanie?
Jak kontrolować „czynnik ludzki”?

Prowadzący szkolenie: Przemysław Wilczyński

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i konsultacji z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi. Jest absolwentem filologii angielskiej i studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (opcja międzynarodowa). Przemysław Wilczyński należy do międzynarodowej organizacji nonprofit, prowadził również badania z zakresu zarządzania organizacją międzynarodową i roli komunikacji wewnętrznej jaką odgrywa ona w kształtowaniu relacji między zarządem a wolontariusza i podnoszeniu efektywności organizacji.Powrót do Aktualności →