Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Prawa i obowiązki organizacji pozarządowych w świetle nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rekrutacja przedłużona!

Opublikowano w 7 marca 2016 przez admin

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych mieszkających na terenie Wrocławia.

Termin: 30.03.2016 r. godz. 16:00-20:00
Zgłoszenia
poprzez przesłanie wypełnionego formularza do dnia 18.03.2016 r.
Szkolenie odpłatne, ilość miejsc ograniczona.

Program szkolenia:

1. Udostępnianie informacji publicznej.
2. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.
3. Uproszczona sprawozdawczość.
4. Fundusz Wspierania Organizacji Pozarządowych.
5. Przekazywanie i wydatkowanie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 6. Nadzór nad organizacjami pożytku publicznego.

Prowadzący: Monika Kowalczyk
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie jednostkami gospodarczymi. Ukończyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Legnicy, radca prawny.
Od 17 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w różnych dziedzinach, przez 6 lat zajmowała się współpracą ngo z administracją publiczną. Jest członkiem zarządu Dolnośląskiego Forum Integracyjnego. Przez 10 lat była Dyrektorem Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Sławomira Piechoty. Obecnie prowadzi we Wrocławiu własną Kancelarię Radcy Prawnego.

Koszt: 100 zł. Płatne przelewem przed terminem szkolenia.Powrót do Aktualności →