Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SZKOLENIE: Prawa i obowiązki organizacji pożytku publicznego

Opublikowano w 9 grudnia 2015 przez admin

Termin: 21.12.2015 r. godz. 16.00-20.00
Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65
Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 15.12.2015 r.).

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Prowadzący: Michał Królak – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, od 2010 r. wykonuje zawód radcy prawnego, prowadzi własną kancelarię radcy prawnego, pracuje na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, podmiotów leczniczych, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych. Pełnił lub pełni funkcje w organach zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego oraz funkcję prokurenta spółki prawa handlowego.Powrót do Aktualności →