Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Przegląd środków unijnych dla organizacji pozarządowych

Opublikowano w 18 maja 2015 przez admin

Termin: 9 czerwca 2015 r. (wtorek) godz. 13.30-20.00
Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).
Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 28.05.2015 r.)

Program szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2014-2020.

1. Omówienie możliwości finansowania działań NGO w ramach Programów realizowanych w latach 2014-2020:
– Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego;
– Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER);
– Program Polska Cyfrowa;
– Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-20
– Kreatywna Europa;
– Erasmus plus
– Europa dla obywateli;
– LIFE

2. Omówienie planowanych zmian procedur aplikowania, finansowania, kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych związanych z pozyskiwaniem i prawidłową realizacją projektów unijnych.

3. Praktyczne wskazówki w zakresie konstruowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej.

Korzyści dla organizacji:
– szkolenie przygotuje uczestników do nowego okresu programowania w świetle Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020;
– udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom bardziej świadomie zaplanować działania i czynności w kierunku przygotowania się do nowej perspektywy finansowej.

Prowadzący:
Jacek Karasiński
– od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych” w tym między innymi: POKL, IW Equal, ZPORR, SPO RZL, EOG, Kultura i inne.

 

 

 Powrót do Aktualności →