Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Przygotowanie sprawozdania finansowego NGO

Opublikowano w 1 czerwca 2022 przez admin

Szkolenie skierowane jest do grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia/osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej, zamieszkałych we Wrocławiu.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest złożenie porozumienia o współpracy z Centrum Sektor 3.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 10.06.2022r.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w Centrum Sektor3 przy ul. Legnickiej 65 21.06.2022 w godzinach 16.00-20.00.

Program szkolenia:

  1. Podstawy sprawozdań finansowych dla NGO wg ustawy o rachunkowości i ustawy opp.
  2. Możliwości dotyczące sprawozdań finansowych NGO
  3. Omówienie sprawozdań dla NGO bez i z działalnością gospodarczą.
  4. Sposób sporządzenia sprawozdań, plik xml, polityka rachunkowości.
  5. Podpis oraz wysyłka sprawozdań do KAS i KRS.
  6. Nowe uregulowania dotyczące sprawozdań finansowych w 2022 oraz zapowiadane zmiany na 2023 rok.

 

Osoba prowadząca: Marcin Babiuch

Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów.

 

Szkolenie finansowane z budżetu Gminy Wrocław w ramach projektu pn. „Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3”.Powrót do Aktualności →