Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Przygotowywanie projektów i wniosków dotacyjnych

Opublikowano w 9 kwietnia 2018 przez Ula Bandurowska

Termin: 25.04.2018, godz.9.00-17.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia. 
Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 18.04.2018r.

Program szkolenia:

1. Techniki tworzenia koncepcji projektu
2. Wstępny opis projektu- tworzenie fiszek projektowych
3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
4. Formułowanie celów projektu
5. Formułowanie działań w projekcie – system zadaniowy
6. Matryca logiczna jako sposób weryfikacji celów, działań i rezultatów projektu
7. Podstawowe zasady tworzenia budżetu projektu w systemie zadaniowym
8. Zarządzanie projektem i tworzenie Zespołu Projektowego poprzez analizę etapów realizacji projektu
9. Praca nad koncepcjami projektowymi uczestników szkolenia
10. Procedura wyboru projektów
11. Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów
12. Zasady wyboru projektów
13. Struktura wniosku o dofinansowanie projektu na przykładzie PO KL, oferty realizacji zadania publicznego, funduszu szwajcarskiego i innych
14. Tworzenie własnego wniosku dotacyjnego
15. Najczęściej popełniane błędy formalne oraz merytoryczne

Prowadzący: Jacek Karasiński

Z wykształcenia prawnik. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych”. Specjalizuje się w projektach z zakresu rynku pracy, kultury, ekologii, badań socjologicznych oraz zajmuje się obsługą prawną podmiotów III sektora.Powrót do Aktualności →