Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie online: RODO w organizacjach pozarządowych aspekty formalno-prawne

Opublikowano w 14 września 2022 przez admin

Zapraszamy na kolejne szkolenie do Centrum Sektor3! Tym razem poruszymy zagadnienia ochrony danych osobowych i RODO. Formularz rekrutacyjny poniżej!

Szkolenie odbędzie się 28.09.2022 od godz. 16.00 do 20.00 na ul. Legnickiej 65.

UWAGA ZMIANA! Szkolenie odbędzie się online na platformie Google Meet. Link do spotkania zostanie przesłany zgłoszonym w prywatnej wiadomości mailowej.

Program szkolenia

Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania danych osobowych
1. Charakter prawny rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Podmioty zobowiązane do ochrony danych

Analiza wymagań RODO w zakresie przetwarzania danych
1. Określenie celu prawnego przetwarzania danych
2. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości
3. Inne zasady

Dane wrażliwe
1. Zakres danych wrażliwych
2. Możliwość przetwarzania danych wrażliwych
3. Dostęp do danych wrażliwych innych podmiotów niż osoba, której dane dotyczą

Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania
2. Prawo dostępu do danych
3. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych
4. Prawo do usunięcia danych
5. Prawo do bycia zapomnianym
6. Prawo do ograniczenia przetwarzania
7. Prawo do przenoszenia danych
8. Zakaz profilowania

Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych
1. Analiza ryzyka w zakresie danych osobowych
2. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA)
3. Pozostała dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa danych

Zgody na przetwarzanie danych
1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
2. Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Ważność zgód na przetwarzanie danych osobowych po 25 maja 2018 r.
4. Zgody powiązane z przetwarzaniem danych osobowych – na przetwarzanie wizerunku informację handlową
5. Pozyskiwanie zgody od małoletnich

Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
1. Odpowiedzialność cywilna
2. Odpowiedzialność karna
3. Odpowiedzialność dyscyplinarna i pracownicza

UWAGA!
Program szkolenia nie obejmuje przygotowywania indywidualnych rozwiązań prawnych oraz procedur postępowania dla podmiotów, których przedstawiciele biorą udział w szkoleniu w obszarze gromadzenia i ochrony danych osobowych.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONAPowrót do Aktualności →