Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Tworzenie i budżetowanie projektów

Opublikowano w 24 maja 2016 przez admin

Termin: 13-14.06.2016r. godz. 16.00 – 20.00.

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia do trzech lat od daty rejestracji/zawiązania.

Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 07.06.2016r.

Program szkolenia:

I dzień
– diagnoza problemu, jako podstawa tworzenia projektu
– pozytywna zmiana w obszarze problemu, jako cel projektu
– projekt, jako wyjątkowy i skuteczny pomysł na rozwiązanie problemu
– rozpoznanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu
– zapoznanie z matrycą logiczną projektu
– zapoznanie z narzędziem do tworzenia budżetu projektu

II dzień
– tworzenie i zarządzanie grupą projektową
– warsztat tworzenia projektu
– warsztat tworzenia budżetu projektu

Prowadzący:
Grzegorz Tymoszyk – pedagog i działacz społeczny, prezes Fundacji „Umbrella” i koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.Powrót do Aktualności →