Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Tworzenie projektów w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018

Opublikowano w 2 marca 2018 przez Ula Bandurowska

Termin: 15.03.2018r. (tj. czwartek), godz. 16.00 – 20.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 09.03.2018r.
Program szkolenia:

1. Mój projekt, mój konkurs. Najważniejsze informacje o programie i konkursie: cele, priorytety i obszary działania, terminy realizacji, wysokość dotacji, istotne zmiany w edycji 2018.
2. Mój projekt, moja oferta. Tworzenie projektu i omówienie formularza oferty FIO 2018:potrzeby, grupa docelowa, zadania i rozwój instytucjonalny organizacji, cele i rezultaty, potencjał wnioskodawcy, harmonogram i budżet projektu.
3. Mój projekt, mój sukces. Sposób oceny ofert: ocena merytoryczna oraz punkty strategiczne.

Prowadzący: Ewelina Seklecka

Od 10 lat związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Prezeska Fundacji Punkt Widzenia, konsultantka Centrum Sektor 3 ds. pozyskiwania funduszy, trenerka. Od roku 2010 siedmiokrotnie pozyskała środki na realizację projektów w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła także Szkołę Treningu Grupowego w Training & Consulting oraz Kurs Analizy Transakcyjnej, I, II i III stopnia w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION oraz podyplomowe Gender Studies Polskiej Akademii Nauk.Powrót do Aktualności →