Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Tworzenie i budżetowanie projektów

Opublikowano w 3 kwietnia 2017 przez admin

Termin: 19.04. (środa) – godz. 16.00 – 20.00.

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia do trzech lat od daty rejestracji/zawiązania.

Uwaga!
W miarę dostępności miejsc możliwe wzięcie udziału w szkoleniu dla organizacji działających powyżej 3 lat od daty rejestracji/zawiązania.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 13.04.2017

Program szkolenia:

– diagnoza problemu, jako podstawa tworzenia projektu
– pozytywna zmiana w obszarze problemu, jako cel projektu
– projekt, jako wyjątkowy i skuteczny pomysł na rozwiązanie problemu
– rozpoznanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu
– tworzenie i zarządzanie grupą projektową
– zapoznanie z matrycą logiczną projektu
– zapoznanie z narzędziem do tworzenia budżetu projektu

Prowadzący: Grzegorz Tymoszyk
Pedagog i działacz społeczny, prezes Fundacji „Umbrella” i koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Powrót do Aktualności →