Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Warsztat praktyczny z księgowania podstawowych operacji gospodarczych wraz ze sporządzaniem sprawozdania finansowego i CIT-8

Opublikowano w 21 listopada 2018 przez Ula Bandurowska

Termin: 12.12.2018r. (tj. środa) – godz. 9.00 -17.00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.


Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 04.12.2018 r.

Program szkolenia:

1. Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych – podstawowe operacje w NGO, plan kont, zestawienie obrotów i sald – warsztaty praktyczne.
2. Sprawozdanie finansowe – wzór dla NGO wraz z praktycznym przygotowaniem.
3. Podstawowe informacje o podatku dochodowego od osób prawnych w NGO oraz wypełnienie CIT-8.

Prowadzący: Marcin Babiuch
Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów.Powrót do Aktualności →