Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie z aplikowanie o granty Gminy Wrocław

Opublikowano w 17 października 2022 przez admin

Zapraszamy na szkolenie „Aplikowanie o granty Gminy Wrocław”, które odbędzie się 26.10 o 16.00 w Centrum Sektor3.
Szkolenie jest szczególnie ważne dla młodych organizacji oraz tych, które myślą o złożeniu pierwszego wniosku o miejskie dofinansowanie.

Program szkolenia:
-zapoznanie się uczestników/czek – w kontekście doświadczeń pisania wniosków projektowych, logowanie do Generatora NGO
-techniczne korzystanie z Generatora NGO -podstawowe funkcjonalności (praca warsztatowa) wniosek krok po kroku – podstawowe zasady pisania dobrych projektów (praca warsztatowa, na przykładach): ogłoszenie konkursowe, grupa docelowa, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, formułowanie celów i rezultatów
-harmonogram działań i budżet (praca warsztatowa, na przykładach) oraz zapewnianie dostępności

Osoba prowadząca: Alicja Pietrzyk Koordynatorka projektów, specjalistka ds. ewaluacji i monitoringu, trenerka. Od 13 lat pisze wnioski aplikacyjne i realizuje projekty ze środków m.in.: EFS, POKL, RPO, MSZ,FIO, Erasmus, EOG we wrocławskich organizacjach pozarządowych i w Gminie Wrocław.Powrót do Aktualności →