Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie z zasad tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych

Opublikowano w 30 marca 2016 przez admin

Dnia 20 maja 2016 r. oraz 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015, poz. 1393).

Zmiany te w szerokim zakresie dotyczyć będą również zasad tworzenia i dalszego funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych, tworząc możliwość uzyskania przez nie zdolności do nabywania we własnym imieniu praw oraz zaciągania zobowiązań, co było do tej pory niemożliwie.

Ze względu na znaczenie wchodzących w życie zmian i ustawowy obowiązek utworzenia rejestru stowarzyszeń zwykłych, do którego wpis będzie obligatoryjny, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu z tego zakresu, które poprowadzone zostanie przez pracowników Biura ds. Partycypacji Społecznej.

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie najważniejszych zmian w ustawie dotyczących stowarzyszeń zwykłych oraz wynikających z nich uprawnień i obowiązków organizacji.

Przewidywane terminy szkoleń to:

– 13 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 – 10.00,

– 14 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 – 10.00,

– 14 kwietnia 2016 r. godz. 12.00 – 13.00,

– 18 kwietnia 2016 r. godz. 12.00 – 13.00,

– 18 kwietnia 2016 r. godz. 16.00 – 17.00,

– 19 kwietnia 2016 r. godz. 16.00 – 17.00,

– 21 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 – 10.00,

– 21 kwietnia 2016 r. godz. 16.00 – 17.00.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, uprzejmie proszę o zgłoszenie tego faktu do Biura ds. Partycypacji Społecznej pod numerem telefonu 71 777 70 64, w terminie do dnia 6 kwietnia 2016 r. ze wskazaniem preferowanej daty i godziny szkolenia.

Więcej informacji: http://www.wroclaw.pl/szkolenie-z-zasad-tworzenia-i-funkcjonowania-stowarzyszenPowrót do Aktualności →