Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SZKOLENIE: Zarządzanie strategiczne organizacją pozarządową

Opublikowano w 31 marca 2014 przez admin

Termin: 24.04.2014 godz. 15:00-20:00 i 25.04.2014r. godz. 13:00-18:00
(szkolenie dwudniowe!)
Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu.

Uwaga! Warsztat dedykowany członkom zarządów organizacji pozarządowych i koordynatorom projektów. Daje możliwość analizy funkcjonowania własnej organizacji w aspekcie ograniczeń i szans rozwoju, a także pokazuje możliwe obszary zmiany i sposoby jej wdrożenia.

Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 16.04.2014r.)

Program szkolenia:

  • misja: skąd się wzięliśmy, po co jesteśmy i dokąd zmierzamy
  • wielka trójka: strategia, ludzie, pieniądze
  • czy wszyscy jesteśmy na swoim miejscu w naszej organizacji?
  • kto nas otacza czyli ile współpracy, ile rywalizacji

Prowadzący
Paweł Dębek:
Szef Instytutu Edukacji Społecznej. Coach, trener, doradca. Od 12 lat specjalizuje się w treningu kompetencji interpersonalnych. Przeprowadził ponad 5000 godzin szkoleń. Jest autorem programów z zakresu przywództwa i treningu trenerów. Prowadzi coaching indywidualny. Studiował psychologię i socjologię, szkolił się w zakresie treningu grupowego, psychoterapii i socjoterapii. Przewodniczy Dolnośląskiej Radzie ds. Młodzieży, jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Autor dokumentów strategicznych i członek zespołów eksperckich z zakresu polityki na rzecz ludzi młodych.Powrót do Aktualności →