Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w organizacji, w tym organizacji MIKRO

Opublikowano w 23 kwietnia 2015 przez admin

Termin: 27.05.2015 godz. 16:00-20:00 , 28.05.2015 godz. 09:30-15:30 (szkolenie dwudniowe)
Zapisy: poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 19.05.2015 r.)

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Miejsce: ul. Legnicka 65, Wrocław

Program szkolenia:

  1. Uregulowania prawne dotyczące sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych.
  2. Nowelizacja  ustawy o rachunkowości w 2014 r.
  3. Jednostka mikro wg ustawy o rachunkowości.
  4. Omówienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnych.
  5. Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki mikro – warsztat.
  6. Sporządzanie sprawozdania finansowego opp – warsztat.
  7. Podatki w organizacjach pozarządowych.
  8. Wypełnianie CIT-8.
  9. Warsztat dot. sporządzenia CIT oraz sprawozdania finansowego.

Prowadzący:

Marcin Babiuch– Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów. Członek Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Powrót do Aktualności →