Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SZUKASZ PRACY? JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ? Przeczytaj.

Opublikowano w 24 maja 2017 przez admin

SZUKASZ PRACY? JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ? PRZYJDŹ DO NAS! Pomożemy Ci zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe – BEZPŁATNIE. Kształcimy w trzech grupach zawodowych: pracownik remontowo-budowlany, pracownik gospodarczo-porządkowy (w tym terenów zielonych), opiekun osoby zależnej.

W ramach kursu zapewniamy uczestnikom:
-świadczenie integracyjne w wysokości ok. 700 zł (w pierwszym miesiącu połowa tej kwoty)
KWOTA WOLNA OD ZAJĘĆ KOMORNICZYCH
-codzienny posiłek
-badania lekarskie (medycyna pracy)
-ubezpieczenie NNW
-ubrania i sprzęt do realizacji zajęć praktycznych
-naukę pracy zespołowej
-wsparcie specjalistów (doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego)
-szkolenia komputerowe
-treningi: planowania budżetu, autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacji kryzysowych
-warsztaty przygotowujące do pracy w spółdzielni socjalnej
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NIEZATRUDNIONYCH MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA, w tym m.in osoby:
-długotrwale bezrobotne
-niepełnosprawne
-bezdomne
-znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej
-opuszczające zakłady karne
-lub inne spełniające kryteria ustawy o zatrudnieniu socjalnym
REKRUTACJA TRWA!
Społecznie Odpowiedzialny Wrocław
Biuro projektu:
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
Piętro I, pokój. 18
tel. 71 782 35 16, fax. 71 782 35 12
e-mail: sow@wci.wroclaw.pl
www.wci.wroclaw.pl


Powrót do Aktualności →