Analiza WBO 2016. Nowe zasady dla WBO 2017

Przed nami czas na ewaluację dotychczasowego przebiegu WBO 2016 oraz przedstawienie nowych zasad, które będą obowiązywać w roku 2017. To praca wspólna, którą chcemy wykonać razem z mieszkańcami.

Więcej informacji: http://www.wroclaw.pl/rozmawia/analiza-wbo-2016-nowe-zasady-dla-wbo-2017