Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Powiedz nam jak oceniasz nasze wsparcie – ankieta ewaluacyjna w Centrum Sektor 3!

Drogie i Drodzy! 🤗
Kolejny rok w Centrum Sektor 3 prawie za nami!
Aby móc jak najlepiej przygotować się do pracy dla Was w przyszłym roku, już dziś chcemy dowiedzieć się, jakie Wasze organizacje i grupy mają potrzeby, z jakimi problemami się borykają i poznać Wasze zdanie na temat oferowanego przez nas wsparcia.

Więcej →

Wypełnij ankietę Centrum SEKTOR 3 – anonimowo oceń jakość naszego wsparcia!

Drodzy Prezesi, Członkowie Zarządów, członkowie, pracownicy i wolontariusze wrocławskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatywnych oraz spółdzielni socjalnych.

Więcej →

Raport Centrum Sektor 3 – rok 2014 / Jaka jest kondycja wrocławskiego sektora pozarządowego? Jak organizacje oceniają wsparcie oferowane przez Centrum Sektor 3?

Czy wiesz,  że problemy, z jakimi w codziennej działalności borykają się organizacje, to najczęściej brak funduszy na działalność, przeszkody w rozwoju wrocławskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń), a potrzeby, jakie deklarują organizacje, to najczęściej środki finansowe na działalność organizacji, wykwalifikowana kadra oraz potrzeby lokalowe?

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania przeprowadzonego wśród organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych korzystających z usług Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  Sektor 3 w 2014 r.

Więcej →