Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wiadomości z NGO.PL

NGO.pl informuje:

10 lipca to ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego. Organizacje pozarządowe, które w wymaganym terminie nie złożą sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogą zostać ukarane grzywną za wykroczenie skarbowe.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2183095.html

Akcja – Sprzęt dla NGO

Informujemy, że wszystkie szafki 🗄️ i krzesła w ramach Akcji – Sprzęt dla NGO, zostały już rozdane. Ze wsparcia skorzystały 32 organizacje!

Przypominamy również, że sprzętem możemy się podzielić dzięki wsparciu firmy Hewlett Packard Enterprise za co raz jeszcze dziękujemy! 

We Wrocławiu prężnie rozwija się trzeci sektor. NGO rosną w siłę

„… We Wrocławiu wciąż rośnie znaczenie organizacji pozarządowych. Dodatkowo w mieście funkcjonują unikatowe – w skali kraju – struktury w zakresie współpracy trzeciego sektora z jednostką samorządu terytorialnego. – Na pewno grupy dialogu społecznego, koalicja i kongres są ewenementem w skali kraju i można śmiało powiedzieć, że pochodzą z Wrocławia. ”

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem:  https://www.wroclaw.pl/rozmawia/organizacje-pozarzadowe-we-wroclawiu-trzeci-sektor-ngo-wspolpraca

Ważna wiadomość z ngo.pl: „stare” stowarzyszenia zwykłe – zgłoście się do nowej ewidencji!

W maju 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają jeszcze tylko nieco ponad 2 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów. A co, jeśli tego nie zrobią? http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2169145.html