Nabór do Akademii Asystentury Społecznej

Program obejmuje 80 godzin szkoleniowych z zakresu asystowania osobom z niepełnosprawnością, niesamodzielnym i starszym zgodnie z ich potrzebami oraz obowiązującymi przepisami. Udział w zajęciach jest płatny. Więcej →