Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sale gimnastyczne dla NGO – Informacja Departamentu Edukacji oraz Biura Sportu i Rekreacji Urząd Miejski Wrocławia

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, pragniemy poinformować, iż proces przyznawania godzin w ramach: „Bezpłatnego udostępniania, organizacjom pozarządowym, sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław, w godzinach pozalekcyjnych”, odbędzie się w tym roku na zasadach innych niż dotychczasowe.

Więcej →

Bezpłatny wynajem sal gimnastycznych dla NGO

Biuro Sportu,Turystyki i Rekreacji oraz Departament Edukacji informują o uruchomieniu czwartej edycji programu: „Bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym, sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław, w godzinach pozalekcyjnych”.

Więcej →