Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni

W imieniu Miasta Wrocławia (Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) i Fundacji EkoRozwoju serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni, które odbędzie się 31.03.2015 w godz. 14 – 16.00 w EkoCentrum Wrocław przy ul. Św. Wincentego 25 A.

Więcej →

Spotkanie GDS ds. ewaluacji programu współpracy Wrocławia z NGO

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. ewaluacji programu współpracy Wrocławia z NGO. Więcej →

Konsultacje społeczne Programu Współpracy Miasta Wrocławia z NGO w roku 2015

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Więcej →

Bezpłatny wynajem sal gimnastycznych dla NGO

Biuro Sportu,Turystyki i Rekreacji oraz Departament Edukacji informują o uruchomieniu czwartej edycji programu: „Bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym, sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław, w godzinach pozalekcyjnych”.

Więcej →

Zapraszamy na szkolenia!

22 maja godz. 9-14 – Technika tworzenia  oferty zadania publicznego z wykorzystaniem Generatora ofert Urzędu Miejskiego
2-3 czerwca 9-15:30 – Techniki tworzenia projektu
3 i 5 czerwca 16-20 – Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji?
5 czerwca 16-20 – Jak założyć fundację lub stowarzyszenie?
Więcej →

Inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. usług opiekuńczych

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do lokalnych organizacji, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na rzecz pomocy osobom niesamodzielnym, starszym, niepełnosprawnym.
Więcej →

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza wrocławskie organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.

Więcej →

Kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. pomocy społecznej – 11 grudnia, godz. 13.00 – 15.00

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, których główną dziedziną aktywności jest pomoc społeczna.
Więcej →

Szkolenie dla klubów i świetlic środowiskowych. Otwarte konkursy ofert na rok 2014

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza na spotkanie merytoryczne przeznaczone dla przedstawicieli klubów i świetlic środowiskowych zainteresowanych  udziałem w otwartych konkursach ofert  na rok 2014
Więcej →

Grupa Dialogu Społecznego ds. Kultury: Kultura we Wrocławiu a Seniorzy

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na rzecz rozwoju kultury i aktywizacji społecznej osób starszych.
Więcej →

Spotkania Grup Dialogu Społecznego

Pomysł Grup Dialogu Społecznego (GDS) jest propozycją i zaproszeniem do dialogu wystosowanym przez UM Wrocławia/Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi /Rzecznika ds Dialogu Społecznego.
Więcej →

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia na rok  2014.

Więcej →

Bezpłatne szkolenia dla NGO

Prezentujemy ofertę bezpłatnych szkoleń realizowanych przez Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Wrocławia.
Więcej →

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Wolontariatu

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, których głównym przedmiotem działania, aktywności i uwagi jest szeroko pojęty wolontariat i  jego funkcjonowanie we Wrocławiu.
Więcej →

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Wrocławia przypomina!

reklama_logo_wroclaw

7 czerwca (piątek) mija termin nadsyłania zgłoszeń do grup roboczych powołanych do współtworzenia programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

Więcej →