Włącz się w projekt „Kapitańskie opowieści” !

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki i Bractwo Mokrego Pokładu realizują projekt dofinansowany z rządowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: ASOS 2015.

Więcej →