Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OFERTA WSPARCIA DLA KOBIET

Fundacja Centrum Praw Kobiet realizuje projekt „Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”.

sektor3_centrumprawkobiet
Więcej →

KONKUBINAT – Prawne aspekty związków konkubenckich

Centrum Praw Kobiet i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają Panie na czwarte spotkanie z cyklu „Poznaj swoje prawa”.

Więcej →

SPADEK, CZYLI CO TRZEBA WIEDZIEĆ O DZIEDZICZENIU

sektor3_centrumprawkobiet

Fundacja Centrum Praw Kobiet, Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Kronenberga zapraszają Panie na trzecie spotkanie z cyklu Poznaj swoje prawa.

Więcej →