Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie na Wrocławską Konferencję Ekologiczną

Szanowni Państwo,
po blisko trzech latach realizacji projektu „Mój zielony DOM”, możemy podać liczbę jego uczestników: oraz liczbę osób biorących udział w wykładach, ekopiknikach, konkursach, możemy też sprecyzować koszt adaptacji sal przyrodniczych w szkołach oraz zakup sprzętu dydaktycznego. Kto jednak i w jaki sposób oceni prawdziwą wartość tego projektu? Zmierzy ilość kilometrów przebytych podczas wycieczek, zważy postawę ekologiczną dzieci i młodzieży ukształtowaną w trakcie trwania projektu, oszacuje przybliżoną wartość uśmiechów, które pojawiły się na twarzach uczestników warsztatów.

Więcej →

Sale gimnastyczne dla NGO – Informacja Departamentu Edukacji oraz Biura Sportu i Rekreacji Urząd Miejski Wrocławia

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, pragniemy poinformować, iż proces przyznawania godzin w ramach: „Bezpłatnego udostępniania, organizacjom pozarządowym, sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław, w godzinach pozalekcyjnych”, odbędzie się w tym roku na zasadach innych niż dotychczasowe.

Więcej →