Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Działania pełne pasji, czyli Dzień Społecznej Super Mocy

W Polsce istnieje i aktywnie działa kilkadziesiąt tysięcy organizacji pozarządowych. Na co dzień spotykamy się efektami ich pracy. Rzadko mamy jednak okazję zobaczyć zaangażowane podmioty w jednym miejscu. Stąd już 25 maja, podczas Dnia Społecznej Super Mocy we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia oraz na pobliskiej Pergoli, z mieszkańcami Dolnego Śląska, spotka się ponad 100 dolnośląskich przedstawicieli III sektora.

Więcej →

Czujemy społeczną super moc! ;)

Czyli Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2013 w obiektywie ITVwro.

Za video serdecznie dziękujemy!