Bezpłatne szkolenia komputerowe na poziomie ECDL START i ECDL CORE

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE sp. z o.o. przy Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu z przyjemnością ma  zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym ECDL START oraz ECDL CORE realizowanym w ramach projektu „WROCŁAWSKIE CENTRUM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nr umowy: UDA-POKL.09.06.02-02-073/13-00.

Więcej →