Dialog, tolerancja, edukacja – prezentacja działań UM

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe, zajmujące się tematyką tolerancji, dialogu i edukacji międzykulturowej oraz przeciwdziałania dyskryminacji na prezentację działań i projektów Urzędu Miejskiego dotyczącą wyżej wymienionych obszarów.
Więcej →