Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zgłoś się na Dolnoślaskie Forum Wolontariatu 2015!

Zapraszamy na „Dolnośląskie Forum Wolontariatu”!
To trzydniowe spotkanie wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizatorów wolontariatu oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką wolontariatu i aktywności społecznej

Termin:   2-6.12.2015 r.
Miejsce:   Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 oraz Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA we Wrocławiu – ul. Legnickiej 65

Więcej →

Weź udział! Wrocławskie Forum Planowania Przestrzennego

Przyjdź porozmawiać o tym, jak ma wyglądać Wrocław.

Już 14 listopada 2015 r. (sobota) organizujemy Wrocławskie Forum Planowania Przestrzennego. Efekty zostaną wykorzystane w pracach nad nową Strategią Wrocław 2030 i nowym Studium przestrzennym miasta.

Zaczynamy o godz. 10.00 w Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” przy ul. Dubois 33-35a. Wstęp wolny.  Więcej →

Forum Wrocławia: Jakiej zieleni potrzebuje miasto? Zaproponuj!

Przyjdź porozmawiać o zieleni i środowisku we Wrocławiu. Już 10 października 2015 r. (sobota) organizujemy Forum Wrocławian – seminarium i warsztaty na ten temat. Efekty zostaną wykorzystane w pracach nad strategią Wrocław 2030 i nowym Studium.

Zaczynamy o godz. 10.00 w Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin”, przy ul. Dubois 33-35a. Udział jest bezpłatny.
Więcej →

Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych

Zapraszamy do uczestnictwa we wrocławskim „Okrągłym stole na temat zrównoważonych zamówień publicznych” – forum debaty pomiędzy zamawiającymi, wykonawcami, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi. Spotkanie odbędzie się w 1o lipca 2015 r. w godz. 11.00 – 13.30 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Więcej →