„Smart governance” w zarządzaniu lokalnym i regionalnym – praktyka czy mit?

Polish Governance Institute oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium.

Więcej →