Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie on-line dotyczące Tarczy Antykryzysowej dla III sektora

Fundacja „Merkury” zaprasza na szkolenie on-line dotyczące Tarczy Antykryzysowej dla III sektora w dn. 28 kwietnia (wtorek) w godz. 18:00-20:00.

W związku z epidemią koronawirusa Rząd przygotował różne rozwiązania osłonowe dla organizacji pozarządowych.

Więcej →

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”

Fundacja „Merkury” we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Fundacją Wolności organizują spotkanie szkoleniowe pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”, na które zapraszają organizacje obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, lokalne grupy działania i koła gospodyń wiejskich).

Więcej →

„Kontrola w organizacji pozarządowej – uprawnienia i obowiązki organów kontrolujących oraz zasady postępowania podczas kontroli”

Fundacja „Merkury” we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji pozarządowych oraz Fundacją „Umbrella” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących lub działających na rzecz podopiecznych (np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, trzeźwych alkoholików etc) na spotkanie szkoleniowe.

Więcej →