Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt „Dzieci Razem”

21 marca 2015 roku 12 białoruskich dzieci z rodzicami przyjedzie do Wrocławia w ramach projektu „Dzieci Razem”. Goście z Białorusi przez 10 dni zamieszkają u polskich rodzin. Będą zdobywać nowe umiejętności oraz ciekawe doświadczenia poprzez udział w warsztatach. Projekt skierowany jest do białoruskich rodzin doznających represji ze strony władz „ostatniej dyktatury Europy”. Organizatorem projektu jest Fundacja „My Razem”.

Więcej →

Akcja charytatywna RODZINA – RODZINIE

Idea akcji charytatywnej polega na przesłaniu paczki konkretnej rodzinie białoruskiej. Ważnym elementem akcji jest wymiana listów: polski darczyńca dołącza kartkę z życzeniami, na którą dostanie odpowiedź od obdarowanej rodziny.
Zależy nam na kontaktach międzyludzkich, budowaniu więzi między rodzinami polskimi i białoruskimi.
Chcemy by akcja oprócz celu pomocowego była także pretekstem do ciekawych spotkań i wymiany doświadczeń.
Więcej →

Kobiety – my razem!

Fundacja My razem (Polska) ogłasza konkurs na esej „Kobiety – my razem!”. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej „Wspólne Działania Polsko-Białoruskie 2013”, wspólne z Komitetem Obrony Represjonowanych „Salidarnasc” (Białoruś).

Więcej →