Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne warsztaty dla organizatorów i instruktorów UTW

Fundacja Pro Scientia Publica zaprasza na bezpłatne warsztaty dla organizatorów i instruktorów UTW.  Warsztaty organizowane są w ramach projektu KEY- Key competencies for Lifelong Learning in education of seniors, realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

Więcej →

Bezpłatne warsztaty: program kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych seniorów

Fundacja Pro Scientia Publica zaprasza na bezpłatne warsztaty dla organizatorów i instruktorów UTW. Warsztaty organizowane są w ramach projektu KEY- Key competencies for Lifelong Learning in education of seniors, realizowanego w ramach programu ERASMUS+.

Więcej →

Rekrutacja seniorów do projektu KEY

Projekt KEY jest realizowany w ramach programu Erasmus plus, a jego celem jest podnoszenie kompetencji i umiejętności seniorów. KEY jest projektem międzynarodowym – oprócz Fundacji Pro Scientia Publica z Wrocławia, udział biorą także: Uniwersytet z Wenecji oraz organizacja KAIROS z Londynu.
Więcej →