Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Grupa Dialogu Społecznego ds. zwierząt w mieście

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema, serdecznie zaprasza na dwudzieste drugie spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. zwierząt w mieście. Więcej →

GDS ds zwierząt – zaproszenie na XX spotkanie

Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. zwierząt w mieście

Organizatorzy GDS zapraszają wszystkie wrocławskie organizacje, podmioty publiczne i prywatne, oraz grupy środowiskowe, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na współegzystowaniu zwierząt i ludzi w naszym mieście.

Termin: poniedziałek, 28 maja 2018, w godz. 13:00 – 15:00  
Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65, sala warsztatowa Więcej →

Grupa Dialogu Społecznego ds. miejskiej polityki społecznej.

Kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. miejskiej polityki społecznej, które odbędzie się 2 marca 2018 r. w godz. 13.00 – 15.00 w siedzibie Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice (ul. Fryderyka Pautscha 4, 51-637 Wrocław). Więcej →

Drugie spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. zwierząt w mieście

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. zwierząt w mieście.  Termin: poniedziałek, 26 września 2016, w godz. 13:00– 15:00 Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65, mała sala konferencyjna – parter.

Więcej →

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. edukacji i wychowania

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu w obszarze edukacji i wychowania.

Więcej →

Zaproszenie na III spotkanie GDS ds. Młodzieży

Zapraszamy na kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Młodzieży, które zaplanowane zostało na piątek 10 kwietnia 2015 roku na Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze o godz. 13.00 (do 15.00).

Tematem spotkania będzie dyskusja dotycząca ograniczeń w docieraniu do młodzieży i próba nakreślenia wrocławskiej mapy potrzeb.
Więcej →

Drugie spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. młodzieży 13 marca 2015 godz. 13.00

Temat spotkania: Definicja „młodzieży” – wspólna dyskusja, różne spojrzenia.

Termin: piątek, 13 marca 2015, w godz. 13.00 – 15.00
Miejsce: Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze
Fundacja Dom Pokoju
Więcej →

Zapraszamy na GDS ds. inicjatyw na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, których działania
koncentrują się na ochronie praw, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałaniu
wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Termin: wtorek, 10 lutego 2015, w godz. 13.00 – 15.00
Miejsce: sala konferencyjna Sektor 3, ul. Legnicka 65.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, do dnia 9.02.2015 do godz. 10.00 na adres:
rafal.florczak@um.wroc.pl

 

więcej

Urząd Miejski Wrocławia zaprasza na drugie spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. wrocławskiej polityki mobilności

Zaproszenie, kierujemy do wrocławskich organizacji, zwłaszcza tych, które swoje działania koncentrują na rzecz harmonijnego rozwoju Wrocławia (przestrzennego, infrastrukturalnego) oraz komunikacji miejskiej (jej zróżnicowanie, sprawność, efektywność).
Więcej →

Inauguracyjne spotkanie GDS ds. zieleni

Wrocław już od XIX stulecia ma reputację miasta zieleni. Jednak obecny intensywny rozwój miasta sprawia, że tworzenie terenów zieleni nie nadąża za rosnącymi potrzebami. Dodatkowo konsekwencją rozwoju miasta czyli nowych inwestycji i rozbudowy infarstruktury bywa konieczność wycinki drzew.
Więcej →