Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jak wypełnić generator ofert Urzędu Miejskiego? Zapraszamy na warsztat!

Podczas warsztatu nauczysz się podstawowych zasad tworzenia i wypełniania oferty według wzoru wymaganego przez administrację publiczną i ustawodawcę.
Omówione zostaną zasady działania generatora ofert.

Więcej informacji

add_logo_wroclaw