Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego „Do zobaczenia!” ds. lepszego życia osób z dysfunkcją wzroku we Wrocławiu

Okręg Dolnośląski Polskiego Związku Niewidomych, Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych oraz Rzecznik ds. Dialogu Społecznego serdecznie zapraszają na trzecie spotkanie Grupy Dialogu Społecznego „Do zobaczenia!” ds. lepszego życia osób z dysfunkcją wzroku we Wrocławiu.
Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych i osób indywidualnych, które są wrażliwe na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących, żyjących w naszym mieście.

Termin: poniedziałek, 17 grudnia 2018, w godz. 13:00 – 15:00  
Miejsce: Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, w Przejściu Świdnickim

Więcej →

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. aktywności sportowej

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na rzecz rozwoju wszelkich form aktywności sportowej.

Więcej →

GDS ds. wrocławskiej polityki mobilności

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. wrocławskiej polityki mobilności.

Więcej →

Kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. pomocy społecznej – 11 grudnia, godz. 13.00 – 15.00

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, których główną dziedziną aktywności jest pomoc społeczna.
Więcej →